Energomodernizacja


Energooszczędne oświetlenie LED


Fotowoltaika - systemy paneli

O firmie

Firma WG-ECO, podobnie jak wszystkie pozostałe wchodzące w skład WG GROUP, zajmuje się termo- i energomodernizacją. Jednak by nie wchodzić wzajemnie sobie w kompetencje każda z nich posiada odrębny profil działalności. My jesteśmy przede wszystkim dystrybutorem i sprzedawcą:

  • energooszczędnego oświetlenia LED,
  • niemieckiej produkcji ledowych lamp ulicznych RALEDLamp,
  • paneli fotowoltaicznych niemieckiego producenta BAUER Solar,
  • pomp ciepła,
  • instalacji solarnych.

W każdym przedsięwzięciu termo- i energomodernizacji, które realizuje WG-GROUP, uczestniczą nasze produkty. Dzięki nim możliwe są do uzyskania bardzo zadowalające wyniki w oszczędnościach kosztów poboru energii elektrycznej i cieplnej.

 

 Stosując:

  • energooszczędne oświetlenie LED redukujemy koszty zużycie energii od 50 do 90%.
  • panele solarne zaopatrują obiekty w ciepłą wodę użytkową,
  • pompy ciepła zaspokajają potrzeby grzewcze budynku,
  • instalacje fotowoltaiczne dostarczają częściowo lub w całości energię elektryczną dla potrzeb obiektów.