Projektowanie oświetlenia


Oświetlenie obiektów sportowych


Symulacje fotometryczne oświetlenia LED

Podstawowe pojęcia

 • Strumień świetlny (Luminous flux)

Wielkość fizyczna z dziedziny fotometrii. Jest ważnym parametrem, jeżeli nie najważniejszym, który opisuje źródło światła. Wyraża on całkowitą ilość światła emitowaną przez źródło światła w przestrzeń. Nie jest zależny od skupienia (kąta rozsyłu, dystrybucji).
Jednostką strumienia świetlnego jest lumen (lm).

 • Lumen (lm)

Jednostka miary strumienia świetlnego, pozwala określić ilość emitowanego światła ze źródła.

 • Natężenie oświetlenia (Illuminance)

Określa jasność oświetlenia powierzchni, nie charakteryzuje źródła światła. Zależy od odległości w jakiej źródło znajduje się od badanej powierzchni. Jednostką natężenie oświetlenia jest luks [lx].

 • Luks (lx)

Jednostka natężenia oświetlenia. Oznacza jasność wywołaną strumieniem świetlnym o wartości 1 lumen na powierzchni 1m2 (1 lx = 1 lm / m2).

 • Temperatura barwowa (colour temperature)

Parametr określa barwę emitowanego światła białego. W technice oświetleniowej przyjęło się używać określeń wyrażających wrażenie barwy światła: ciepły biały (WW – warm white), naturalny biały (NW – normal lub natural white) i zimny biały (CW – cold white). Nie ma natomiast ścisłych określeń jaka to jest temperatura, my przyjmujemy WW to 2700 – 3700K, NW to 4000 – 5000K i CW 5000 – 7000K. Jednostką temperatury barwowej jest Kelwin (K).

 • Współczynnik oddawania barw (Colour Rendering Index)

Określa jak wiernie oddane są barwy oświetlanych przedmiotów. Im wyższy współczynnik, tym odwzorowanie jest bardziej zbliżone do obiektów oświetlonych światłem słonecznym. Wartość wskaźnika wyraża się liczbą z przedziału od 0 do 100 (np. Ra > 95).

 • Wydajność świetlna (power efficiency)

Stosunek strumienia świetlnego do pobranej energii. Zwana też skutecznością lub efektywnością świetlną. Im wyższa wartość, tym wyższa wydajność oprawy. Oznacza to, że przy mniejszym zużyciu energii możemy uzyskać wyższy strumień świetlny.
Jednostką skuteczności świetlnej jest lumen/wat [lm/W].

 • Moc LED

określa pobór prądu układu świetlnego. Należy pamiętać, że nie oznacza ona mocy świetlnej oprawy. Na jej podstawie nie można określić faktycznej ilości światła jaką emituje źródło. Nie oznacza też ilości energii jaką zużyje oprawa, ponieważ nie uwzględnia układu zasilania.
Moc wyrażamy w watach [W].

 • Moc oprawy (Power consumption)

określa całkowity pobór energii elektrycznej przez urządzenie. Często jest nieznacznie wyższa od mocy LED, gdyż uwzględnia pobór układu zasilania.
Moc wyrażamy w watach [W].

 • Światłość (Luminous intensity)

podstawowa wielkość fizyczna z dziedziny fotometrii określająca moc światła emitowanego przez źródło światła w danym kącie bryłowym.
Jednostką światłości jest kandela I [cd].

 • Luminancja (Luminance)

Opisuje ilość światła, które przechodzi lub jest emitowane przez daną powierzchnię i mieści się w zadanym kącie bryłowym. Przykładowa oprawa przy różnych kątach dystrybucji światła emituje stałą ilość lumenów (strumień świetlny pozostaje niezmienny), natomiast luminacja ulega zmianie. Im kąt węższy, tym luminacja większa.
Jednostką luminancji jest kandela na metr kwadratowy Lv [cd/m2].

 • Współczynnik mocy (Power factor)

Określa efektywność energetyczną urządzenia elektrycznego i jest to stosunek mocy czynnej do mocy pozornej, czyli mocy pobranej do przesłanej. W dużym skrócie, im współczynnik bliższy jest wartości 1 (np. >0,95), tym mniej mocy biernej, czyli strat. Ta część energii nie jest zamieniana w pracę.

 • Kąt świecenia (Beam angle)

Często też określany kalp dystrybucja światła, określa kąt rozbieżności/skupienia światła emitowanego przez oprawę. Nie wpływa na strumień świetlny ale zależy od niego natężenie oświetlenia. Dla przykładowej oprawy im kąt jest większy, tym docierające światło do powierzchni jest bardziej rozproszone ale tym samym o słabszym natężeniu. Natomiast węższa wiązka światła pozwala uzyskać dobre natężenie na obiektach oddalonych od źródła światła (np. wysokie hale przemysłowe).